KRAKE/HAN onderzoek

Geschreven door Arjan Lemmers
Categorie:

De Woonraad heeft in 2018 en 2019 in samenwerking met het project 'Krachtige kernen' van Hogeschool Arnhem/Nijmegen een woononderzoek uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is belangrijk basis de Woonraad's speerpunten.

Het doel van Krake is het onderzoeken en bevorderen van 'Leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid in kleine dorpen in het grensgebied'.

In Reek bestond het onderzoek bestond uit 3 onderdelen:

  1. Huis-aan-huis enquete met vragen over wonen, woonomgeving en leefbaarheid.
  2. Foto’s over de woonsituatie gemaakt door en door de ogen van inwoners met hun verhaal erbij.
  3. Diepte-interviews met senioren en jongeren.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een leefbaarheidsnota over Reek met conclusies en aanbevelingen.

Resultaten: