Woonraad

Reek heeft een woonraad om vraag en aanbod aan woningen af te stemmen
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Om het woningaanbod in Reek, zowel koop- als huurwoningen, af te stemmen op de vraag en behoefte, wordt er een woonraad gevormd. De woonraad gaat in overleg met gemeente, de woningcorporatie, ontwikkelaars en bewoners om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 

Projectgroep

De projectgroep wonen bestaat uit:

 • Arjan Lemmers
 • Chris School
 • Ed Schutgens
 • Eric van de Haar
 • Harrie van Dongen
 • Harrie van Casteren
 • Jeroen van de Berg
 • Jose van Erp
 • Mark Cobussen
 • Mark Jansen
 • Mark Toonen
 • Mark van Gils
 • Roy Vloet
 • Tonny de Louw

Woonraad/wooncommissie

Momenteel wordt gezocht naar belangstellenden voor een wooncommissie. Ook op het Dorpsberaad van 12 juni komt dit onderwerp ter sprake. Voor de zomervakantie moet de projectgroep bekend zijn en na zomervakantie 2017 starten.

 

Opdracht formuleren voor woonraad/wooncommissie

De wooncommissie gaat bepalen wat hun opdracht is voor het wonen in Reek. Onder andere wordt bekeken wat er staat in de gemeentelijke woonvisie. Sluit de inhoud nog aan op de wensen en de behoefte in Reek? Daarbij wordt met nadruk de jeugd en de groep ouderen betrokken. Is er een woonwensenonderzoek geweest, of gaan we een onderzoek of een enquête uitschrijven? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de huurwoningen? Zijn er voldoende betaalbare huurwoningen? Hierover is overleg nodig met Mooiland. Ook zijn de leegstaande boerderijen of grote woningen punten van aandacht.

 

Reek door de ogen van haar inwoners

Eind april hebben 25 personen uit Reek foto’s gemaakt van wat zij mooi vinden in Reek en wat anders mag. Aansluitend hebben deze inwoners de gemaakte foto’s aan elkaar getoond en hierop een toelichting gegeven. Op deze wijze is inzicht verkregen in de factoren die van belang zijn voor het woongenot en de leefbaarheid in Reek.

 

Onderzoek naar woonbehoefte

Om een breder beeld te krijgen van de huidige en toekomstige woonbehoefte in Reek is er eind augustus 2018 een enquête in Reek verspreid. Elk huishouden wordt verzocht één enquête in te vullen. De resultaten van de enquête worden gebruikt om de thema's voor de aansluitende groepsinterviews onder verschillende doelgroepen (ouderen, jongeren, starters, etc.) te bepalen. De enquête wordt gehouden in samenwerking met het project "Krachtige Kernen"van de HAN in Nijmegen. 

De uiteindelijke resultaten zullen dienen als input voor de woonvisie van de gemeente Landerd op de dorspkern Reek. 

 

Actiepunten Status
Vormen woonraad/wooncommissie Gereed
Opdracht formuleren Gereed
Onderzoek Reek door de ogen van haar inwoners Gereed
Woonvisie en woonwensen in beeld brengen (enquête)  Loopt
Interviews woonwensen doelgroepen Volgt