Kerk

Wat wordt de toekomst van de kerk in Reek?
Geschreven door Beheerder Juul de Louw
Categorie:

De laatste jaren sluiten steeds meer kerken hun deuren. Oorzaak is de terugloop van het aantal kerkbezoekers. Ook in Reek is de kans groot dat het bisdom ervoor kiest de kerk te sluiten. Het is aan de inwoners om na te denken over de toekomst van het markante kerkgebouw in de kom van Reek, maar ook over de wens van de geloofsgemeenschap.

Projectgroep

De projectgroep voor de toekomst van de kerk bestaat uit:

 • Cor Broekman
 • Gea van Poppelen
 • Jan Ruijs
 • Teunie Danen
 • Theo Hendriks
 • Ans Linders
 • Henk Hendriks
 • Michel van Boxtel
 • Marij van Diggelen
 • Tonny de Louw - Stichting Dorpsontwikkeling Reek

 

Geloofsgemeenschap en kerk

Naar aanleiding van de mededeling van het parochiebestuur in 2016, dat binnen 2 jaar het kerkgebouw in Reek gesloten zou worden voor erediensten, is in juni 2016 een bijeenkomst belegd met de geloofsgemeenschap Reek. Er is een projectgroep uit voortgekomen die in overleg met het parochiebestuur de mogelijkheden in Reek gaat bekijken. Onderwerpen van gesprek zijn:

 • Behouden van het kerkgebouw
 • Uitbreiden activiteiten in de kerk
 • Financiële situatie en onderhoudsplan kerk Reek
 • Mogelijkheden voor de geloofsgemeenschap etc.

Ook heeft zich een groep aangemeld die te zijner tijd mee wil denken over de bestemming van het kerkgebouw na sluiting. Ook met de gemeente is hierover gesproken.

 

Stand van zaken

Inmiddels is er door het Parochiebestuur en het Bisdom toegezegd dat er onderzoek gaat plaatsvinden naar de toekomst van een aantal kerken in de parochie. Hierbij zal er gestart worden met onderzoek naar de toekomst van de kerk in Reek. 

 

Actiepunten Status
Wensen inventariseren bij parochianen Gereed
Contact leggen met kerkbestuur en bisdom Gereed
Gesprekken met kerkbestuur en bisdom Gereed
Onderzoek naar de toekomst van de kerk in Reek Gaat starten