Laatste nieuws

Dorpsbijeenkomst 28 maart

Mrt 2023 - op dinsdag 28 maart aanstaande organiseren we in het Wapen van Reek vanaf 19.30 uur een dorpsbijeenkomst om iedereen bij te praten over de projecten en ontwikkelingen in Reek. 

 
Kernen CV

Mrt 2023 - in januari is een groep inwoners met de gemeente Maashorst aan de slag gegaan om een kernen CV van Reek te maken. Dit kernen CV is een soort SWOT analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van ons dorp. De 2e bijeenkomst is 15 maart. Op 13 april worden op het gemeentehuis in Uden alle kernen CV's gepresenteerd. Inloop van 15.00-19.00 uur. 

 

Reed Zuid

Mrt 2023 - De bestemmingsplanwijziging voor de ontwikkeling van woon-werk kavels door Kolat heeft vanaf 29 december 2022 ter inzage gelegen. De verwachting is dat dit nog voor de zomer door de raad wordt behandeld. 

 
Aldi

Nov 2022 - Op dit moment wordt er door bureau Seinpost een nul-meting uitgevoerd om in 2024 de effecten van de komst van de Aldi te meten.

Wonen

Nov 2022 - Begin 2023 zal er door de gemeente een projectleider aangesteld worden die als eerste moet uitzoeken in hoeverre we bij De Scheenen te maken hebben met een stankcirkel en wat aldaar de (on)mogelijkheden zijn voor woningbouw. 

Activiteiten

31 mrt 2023;
vrijdag 31 maart, 20:00 -
Jaarvergadering Zorgcoöperatie
21 apr 2023;
vrijdag 21 april, 20:00 -
Jubileumconcert Semper Crescendo
22 apr 2023;
zaterdag 22 april, 20:00 -
stREEKfeest
23 apr 2023;
zondag 23 april, 20:00 -
stREEKfeest junior
25 apr 2023;
dinsdag 25 april - Hele dag
Oud papier
26 apr 2023;
woensdag 26 april, 20:00 -
Koningsnacht
27 apr 2023;
donderdag 27 april, 13:00 -
Koningsdag

Voor alle activiteiten zie de complete activiteiten kalender.

© Copyright Reek Goed Voor Mekaar