Laatste nieuws

Huisarts

Nov 2022 - Stichting Dorpsontwikkeling Reek is druk doende om een oplossing te vinden voor het aanstaande vertrek van de huisarts. Zodra hierover meer nieuws is, zullen wij inwoners hier direct over informeren. 

Aldi

Nov 2022 - Op dit moment wordt er door bureau Seinpost een nul-meting uitgevoerd om in 2024 de effecten van de komst van de Aldi te meten.

Reed Zuid

Nov 2022 - Eind 2022 komt er een bestemmingsplanwijziging voor de ontwikkeling van woon-werk kavels door Kolat. Overige werk en woon-werk kavels zijn reeds in ontwikkeling. 

Wonen

Nov 2022 - Begin 2023 zal er door de gemeente een projectleider aangesteld worden die als eerste moet uitzoeken in hoeverre we bij De Scheenen te maken hebben met een stankcirkel en wat aldaar de (on)mogelijkheden zijn voor woningbouw. 

Activiteiten

28 nov 2022;
maandag 28 november, 10:30 -
Sinterklaasquiz Jong + Oud = Goud
29 nov 2022;
dinsdag 29 november - Hele dag
Oud papier
07 dec 2022;
woensdag 7 december, 15:00 -
Boksclinic SpoRtZO
14 dec 2022;
woensdag 14 december, 19:30 -
Infoavond Fietsforum Maashorst
16 dec 2022;
vrijdag 16 december, 19:30 -
Kerstbingo Achilles Reek
17 dec 2022;
zaterdag 17 december, 15:30 -
Lekker Reeks: Kersteditie
23 dec 2022;
vrijdag 23 december, 11:00 -
Kerstmutsentraining

Voor alle activiteiten zie de complete activiteiten kalender.

© Copyright Reek Goed Voor Mekaar