//old google code //new google code

Laatste nieuws

 
Kernen CV

Mrt 2023 - in januari is een groep inwoners met de gemeente Maashorst aan de slag gegaan om een kernen CV van Reek te maken. Dit kernen CV is een soort SWOT analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van ons dorp. De 2e bijeenkomst is 15 maart. Op 13 april worden op het gemeentehuis in Uden alle kernen CV's gepresenteerd aan de gemeente

 

Reed Zuid

Mrt 2023 - De bestemmingsplanwijziging voor de ontwikkeling van woon-werk kavels door Kolat heeft vanaf 29 december 2022 ter inzage gelegen. De verwachting is dat dit nog voor de zomer door de raad wordt behandeld. 

 
Aldi

Mrt 2023 - Voor de zomer wordt het rapport van Ginder (voormalig Seinpost) verwacht over wat de impact van de komst van de Aldi is geweest in de regio. 

Wonen

Mrt 2023 - De gemeente is nog altijd op zoek naar een projectleider die als eerste moet uitzoeken in hoeverre we bij De Scheenen te maken hebben met een stankcirkel en wat aldaar de (on)mogelijkheden zijn voor woningbouw. 

Activiteiten

31 okt 2023;
dinsdag 31 oktober - Hele dag
Oud papier
28 nov 2023;
dinsdag 28 november - Hele dag
Oud papier
26 dec 2023;
dinsdag 26 december - Hele dag
Oud papier

Voor alle activiteiten zie de complete activiteiten kalender.

© Copyright Reek Goed Voor Mekaar