Ommetje

Wandelen over boerenland via het ommetje in Reek
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Al langer gaan er stemmen op voor een Reeks ommetje - een mooie wandeling door Reek en over boerenland.

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit:

  • Luc Schouten
  • Harm Strik
  • Marij van Diggelen
  • Chris de Bruin
  • Larissa Weitzel

Wandelen over boerenland

De projectgroep Reeks ommetje is in gesprek geweest met boeren en landeigenaren om tot een sluitend ommetje te komen over boerenland. Inmiddels is de route rond. De projectgroep heeft in overleg met de gemeente Landerd, provincie Noord-Brabant en Platform Toerisme Landerd de plannen voor het ommetje definitief gemaakt. Daarnaast komen er van het wandelnetwerk twee nieuwe knooppunten in Reek. Er is een lange afstandswandeling ontwikkelt van Bergen op Zoom tot voorbij Grave: de Zuiderwaterlinie. Ook deze route loopt door Reek heen.

Bij de reconstructie van de N324 heeft de Provincie Noord Brabant zich helaas niet gehouden aan de gemaakte afspraken om een oversteek te creëren ter hoogte van de Ploegstraat-Soeterstraat voor zowel het Brabantse Wandelnetwerk als het ommetje Reek. Hierover zijn we met de Provincie en gemeente Landerd in overleg. Desalniettemin verwacht de werkgroep dat het ommetje Reek eind 2018 volledig gereed zal zijn. 

Het ommetje Reek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 

Actiepunten Status
Route bepalen Gereed
Overleg met boeren en landeigenaren Gereed
Overleg met gemeente, provincie en Platform Toerisme Gereed
Subsidie aanvraag bij Provincie Toegekend
Akkoord voor financiering uitvoering plannen door College van B&W  Gereed
Akkoord voor financiering uitvoering plannen door gemeenteraad Gereed
Aanvraag Stika gelden Toegekend
Plaatsen route bebording Gereed
Plaatsen borden met beschrijvingen Klaar om te drukken
Folder routebeschrijving Klaar om te drukken
Overleg met Provincie Noord Brabant over oversteek N324 Loopt