Dorpshart

Fase 1 van het terras voor het Wapen van Reek is gerealiseerd
Geschreven door Beheerder Juul de Louw
Categorie:

In Reek ontbreekt het aan een echt dorpshart. Met het sluiten van de laatste kroeg in april 2016 is de noodzaak voor een aantrekkelijk dorpshart alleen maar groter geworden. Inmiddels is er een werkgroep gestart die nadenkt over een aantrekkelijk dorpshart in Reek en het verbinden van de diverse (groene) plekken.

Projectgroep

De projectgroep "Dorpshart" bestaat uit de volgende personen:

 • Mark van Gils
 • Mark Cobussen
 • Tom Leijten
 • Rob Broekman
 • Chris School
 • Frans Verstegen
 • Aniek van Uden
 • Chris de Bruin
 • Larissa Weitzel
 • Emil Kolsteeg - Stichting Dorpsontwikkeling Reek
 • Tonny de Louw - Stichting Dorpsontwikkeling Reek

Omgeving Wapen van Reek

Al langer is er de wens vanuit het dorp dat er een terras bij het Wapen wordt gecreëerd. De werkgroep heeft ideeën uitgewerkt om de omgeving rondom het Wapen van Reek opnieuw in te richten inclusief een terras. Daarbij is tevens gekeken naar de doorrijd routes langs het Wapen en het beter ontsluiten van de dokterspraktijk. Inmiddels is in mei 2017 terras "fase 1" voor het Wapen en de Zorgcoöperatie gerealiseerd. De projectgroep is klaar met het uitwerken van de plannen voor "dorpshart fase 2". Dit omvat met name het ontsluiten van de dokterspraktijk. De plannen zijn goedgekeurd en worden nog vóór de zomer van 2018 gerealiseerd. 

Het hertenpark

Rabobank

Het hertenpark is opgeknapt en is opener en beter bereikbaar geworden. Onder andere door een doorsteek naar de Mgr. Suysstraat en het verplaatsen van de fietsenstalling van basisschool de Kreek'l. Door dit laatste is een opener beeld ontstaan tussen de basisschool en het hertenpark. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2018 afgerond. 

De verbeteringen en veranderingen aan het schoolplein zijn mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

De oude linten

De oude linten zijn de eeuwenoude beeldbepalende structuren van ons dorp en dragers van de Reekse karakteristiek. Deze karakteristiek staat onder druk: Reek is in de loop der tijd meer versteend en minder groen geworden. Daarnaast is de vitaliteit van de overgebleven bomen op vele plekken matig. Er zijn plannen uitgewerkt om de oude linten in Reek langs de hoofdwegenstructuur te herstellen.

Actiepunten Status
Eerste plannen invulling dorpshart Gereed
Bijeenkomst over invulling dorpshart Gereed
Uitwerking plannen terras voor Wapen fase 1 Gereed
Aanleg terras voor Wapen fase 1 Gereed
Uitwerking plannen dorpshart fase 2 Gereed
Akkoord voor financiering uitvoering plannen door College van B&W Gereed
Akkoord voor financiering uitvoering plannen door gemeenteraad Gereed
Opknappen hertenpark Gereed
Start werkzaamheden ontsluiten dokterspraktijk Najaar 2018
Start herstellen oude linten n.t.b.